Rättsstödsfonden  SRSF (<till startsidan)

STYRELSE, REVISORER och TILLSYNSMYNDIGHET

 

Styrelse
 

Christl Brorsson
Ordförande

Holmahusen, Nya Rössjövägen 203,
266 97 Hjärnarp

christl@datafrend.se
Tel 0431-45 49 09,
0705-65 40 94  Fax 0431-45 40 94

Bertil Burström
Vice ordförande

Össjö-Boarpsvägen 80
266 91 Össjö

bertil@srsf.se    
Tel 070-583 32 82
Hemsida: www.bertilsuppslag.eu

Ingvar Brorsson
Ledamot

Holmahusen, Nya Rössjövägen 203, 266 97 Hjärnarp 

ingvar@datafrend.se
Tel 0431-45 49 09,
0705-45 49 09

Maria Burström
Suppleant
Odengatan 3
941 39  Piteå
maria.dunder@spray.se

0736-68 22 48
Karolina Wallin-Brorsson
Suppleant
Valhallsvägen 13
262 61 Ängelholm
karolina.brorsson@protosell.se
Tel 0735-25 45 88
0431-187 33


Revisorer

Bengt Jönsson
Auktoriserad Revisor

Baker Tilly Ängelholm KB
Ängelholm 

bengt.jonsson@bakertillyangelholm.se
Tel 0431- 44 35 60


 

 

 


TILLSYNSMYNDIGHET
för Insamlingsstiftelsen Rättsstödsfonden är:
Länsstyrelsen i Skåne län, Förvaltningsenheten, Kristianstad, tel 044-25 20 00
eller Malmö tel 040-25 20 00. Stiftelsen betalar årligen föreskriven tillsyns- och registerhållningsavgift.

SWISHA penningbidrag till:    123 603 9069

Rättsstödsfondens organisationsnummer: 83 94 01-1202

Även den hederligaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss hjälpa!
Såväl små som stora belopp välkomnas!  Vi arbetar helt ideellt och har inga administrationskostnader.
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och kanske har någon hundralapp över (eller mer)!

 Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2020-06-28 av Bertil Burström